Unimed Norte / Nordeste

Principal > HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA EULALIA

HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA EULALIA

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA EULALIA
CRM/CNPJ: 19.708.510/0001-46
TIPO DE PRESTADOR: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
DATA DE DESCREDENCIAMENTO: 02/06/2017
ENDEREÇO:
RUA RENE CARNEIRO, SN
SILVIANOPOLIS/MG